ท่านสีเหลือ  บุนค้ำ
เจ้าแขวงสะหวันนะเขต
ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว
บริษัทขายรถยนต์มือสองจากเกาหลี
เมืองเซโน 30 กม.จากสะหวันนะเขต
เมืองเซโน
เมืองเซโน
พระธาตุอิงฮัง

 

 

                     

                                                                               

  แขวงสะหวันนะเขต

                               

 

ปี                                               2544

เนื้อที่                                         21,774 ตารางกิโลเมตร (ที่ราบร้อยละ 59 เขตเนินเขา และภูเขาร้อยละ 49)

จำนวนประชากร                        739,253 คน(ปี2542)  (หญิง 378,367 คน ชาย 360,886 คน)

ความหนาแน่นของประชากร     34 คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร

การปกครอง                                ปกครองโดยเจ้าแขวง (GOVERNOR) คือ ท่านสีเหลือ บุนค้ำ และ

                                                   รองเจ้าแขวง (VICE-GOVERNOR) ฝ่ายบริหาร การเมือง และวัฒนธรรม

                                                    คือ ท่านทองเติน ไชยะเสน และรองเจ้าแขวง (VICE-GOVERNOR)ฝ่าย

                                                     เศรษฐกิจ คือ ดร.สุกกะเสิม โพทิสาน

ที่ตั้ง                                              ตั้งอยู่ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                                                     ทิศเหนือ               ติดกับแขวงคำม่วน

                                                     ทิศตะวันออก       ติดกับจังหวัดกวางตรี และกวางบินของสาธารณรัฐ

                                                                                       สังคมนิยมเวียตนาม

                                                      ทิศใต้                    ติดกับแขวงสาละวัน

                                                      ทิศตะวันตก          ติดกับจังหวัดมุกดาหาร นครพนม อำนาจเจริญ และ

                                                                                         อุบลราชธานี โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเขตแดน

 

อาณาเขต                                       15 เมือง ได้แก่ คันทะบุลี  อุทุมพอน  อาดสะพังทอง  พีน  เซโปน  นอง  วิละบูลี

                                                       สองคอน  จำพอน  ท่าปางทอง  ซนบูลี  ไซบูลี  อาดสะพอน  ไซบูทอง  และ พะลานไซ

รายได้ต่อหัวของประชากร            300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน ต่อปี (เฉลี่ยทั้งประเทศ)

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศ                  อิฐ  ปูนซีเมนต์  ไม้   เครื่องนุ่งห่ม  สังสะสี  เป็นต้น

สินค้าขาออกหลัก                                                       ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ยิปซั่ม เครื่องนุ่งห่ม ของป่า พัดลมตั้งโต๊ะ

                                                                                    และ สัตว์ เป็นต้น

พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ                                      ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง แตงโม แตงกวา ถั่วลิสง

                                                                                     ฝ้าย เผือก มัน กระเทียม พริก อ้อย

พืชผลเพื่อการอุตสาหกรรม                                          ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยาสูบ ฝ้าย อ้อย

สัตว์เลี้ยง                                                                        วัว ควาย หมู แพะ และสัตว์ปีกต่าง ๆ

จุดเด่นของแขวงสะหวันนะเขต                                     ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกวางตรีของ

                                                                                        ส.ส.เวียตนาม ที่เชื่อมโยงไปเว้ และดานัง เป็นจุดเชื่อมเส้นทาง

                                                                                        คมนาคม ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

                                                                                        เป็นแขวงที่มีเศรษฐกิจ ดีที่สุดของ 16 แขวงในสปป.ลาว มีรายได้

                                                                                        จากการเก็บภาษีนำเข้า-ส่งออก ประมาณ 55 ล้านบาท(16,500ล้านกีบ)

                                                                                        ในปี 2538 รัฐบาลลาวได้ลงนามในสัญญาร่วมกับรัฐบาลเวียตนาม

                                                                                          ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่บ้านแดนสวัน ในแขวงสะหวันนะเขต

จุดเด่นของแขวงสะหวันนะเขต                                         (ชายแดนลาว)และเขตลาวบาว จังหวัดกวางตรี(ชายแดน-

                                                                                            ส.ส.เวียตนาม

 

                                                   แขวงสะหวันนะเขตเป็นบริเวณที่มีลักษณะพิเศษ                                             
                                 เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมเส้นทางคมนาคม ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

 

ทางบก                   เป็นจุดเชื่อมต่ออยู่บนถนนสายหลัก 2 สาย คือ ถนนหมายเลข 13 ซึ่งเชื่อมภาคเหนือ ภาคใต้ ของลาว

                               กับถนนหมายเลข 9 ซึ่งต่อจากถนนหมายเลข 13 ใกล้ชายแดนไทยไปทางทิศตะวันออกเชื่อมต่อกับ

                               จังหวัดกวางตรี และท่าเรือดานังของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม และจะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง

                               เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหารของไทย กับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ทางน้ำ                     มีเส้นทางเดินเรือตามลำน้ำโขง ระหว่างเวียงจันทน์-สะหวันนะเขต โดยสามารถใช้เรือที่มีระวาง

                               บรรทุก 70-140 ตัน ซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นระวางบรรทุกสูงสุดเมื่อเทียบกับการเดินทางเรือ ในแม่น้ำโขง

                               ของลาวในจุดอื่น ๆ

ทางอากาศ               รัฐบาลลาวมีโครงการที่จะพัฒนาสนามบินสะหวันนะเขตให้เป็นสนามบินภายในประเทศที่ทันสมัย

                                (อีก 2 แห่ง คือ หลวงพระบาง และปากเซ)

 

 

                                (ข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ ประจำแขวงสะหวันนะเขต 4 พ.ค.44)

        

แนะนำ ติ-ชม ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส E-mail มาที่ webmaster@mukweb.com
หรือที่ E-mail : akkarat@poppymail.com หรือติดต่อที่ศูนย์ประสานงานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานทนายความอรรครัตน์ รัตนจันทร์ และเพื่อน
33/9 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 01-8735019 , โทรสาร 042-612973